LEEFGROEPENWERKING

Ontdek hier alle informatie over deze studierichting

Lessentabel WICO Campus Overpelt - LEEFGROEPENWERKING

WICO CAMPUS OVERPELT - 7e JAAR

STUDIERICHTING LEEFGROEPENWERKING

Download hier de lessentabel. 

Wat leer je?

Deze opleiding wordt modulair aangeboden (3 modules met telkens: lesperiode, examen, stage)

De klemtoon ligt op 3 basiscompetenties vanuit een emancipatorische grondhouding als opvoeder/begeleider:

 • In een team binnen een organisatie in de orthopedagogische sector functioneren. 
 • Orthopedagogische ondersteuning bieden aan personen en hun netwerk zodat hun kwaliteit van leven bevorderd wordt.  

Belangrijkste theoretische vakken

 • Orthopedagogiek
 • Agogische vaardigheden (+teamwork)
 • Psychologie
 • Wetgeving

Praktijkgerichte vakken

 • Expressie en animatie
 • Persoonsgerichte zorg

Vakoverschrijdend

 • Seminaries
 • Projecten
 • Monitoraat

Stages (in een organisatie voor personen met een (mentale) beperking)

 • Module 1: 5 weken
 • Module 2: 4 weken
 • Module 3: 4 weken (met eindbeoordeling)

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Je bent bereid om een dinestverlenende taak uit te voeren.
 • Je gaat graag om met mensen. 
 • Je bent beleefd en respectvol in de omgang. 
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en ja kan opgelegde taken zelfstandig uitvoeren. 
 • Je volgt de voorschriften van de stageplaats stipt op.

Wat wanneer je afstudeert?

Leefgroepenwerking geeft de mogelijkheid door te stromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs.

Als je afstudeert in de studierichting Leefgroepenwerking kan je in het werkveld stappen als opvoeder/begeleider 2A:

 • Bij personen met een beperking
 • Bij kinderen en jongeren in bijzondere jeugdzorg
 • Buitenschoolse kinderopvang
 • PAB

Maar je kan ook nog verder studeren:

 • PBA Orthopedagogie
 • HOB5 Verpleegkunde

NOG VRAGEN OVER DEZE STUDIERICHTING?

Is er iets niet duidelijk of heb je nog een specifieke vraag over deze of een andere richting? Neem dan gerust even contact met ons op.